Tietosuoja - Privacy Policy

Salit.fi kunnioittaa online-vierailijoiden tietosuojaa. Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on tiedottaa sinulle palvelun tietojen keräämisestä, tallentamisesta sekä niiden käsittelyä, siirtoa ja käyttöä koskevista käytännöistä ja valinnoista, jotka ovat käytettävissä henkilökohtaisten tietojesi keräämiseen ja käyttöön liittyen.

Voit käyttää Salit.fi -palvelua (“palvelu”) www-sivustomme kautta. “Laite” on mikä tahansa tietokone, jolla palveluamme käytetään, mukaan lukien mm. pöytätietokone, kannettava, matkapuhelin, tabletti tai muu kulutuselektroniikkalaite. Tämä tietosuojakäytäntö hallitsee tarjoamamme palvelun käyttöäsi, riippumatta siitä, kuinka sitä käytät, ja käyttämällä palvelujamme sinä hyväksyt keräämisen, siirron, käsittelyn, tallennuksen, julkituomisen ja muut käyttötavat, jotka on kuvattu tässä tietosuojakäytännössä. Palvelun omistaa ja toteuttaa 100%:sti KBV Palvelut Ky.

Mitä tietoja palvelu kerää ja miten ne kerätään?

Salit.fi kerää useita erilaisia tietoja, jotta se pystyy palvelemaan sivuston käyttäjiä entistä paremmin:

  • IP-osoitteet. Kun käyttäjä vierailee palvelun verkkosivustolla, www-palvelimemme tunnistaa ja tallentaa vierailijan tietokoneen IP-osoitteen automaattisesti. Näin palvelin pystyy määrittämään, millä verkkosivustomme alueilla käyttäjät vierailevat ja kuinka kauan he viipyvät siellä. Nämä tiedot auttavat meitä hahmottamaan palvelumme ja verkkosivustomme käyttäjien aiheuttamaa tietoliikennettä. Tämä tieto puolestaan auttaa meitä kehittämään verkkosivumme käytettävyyttä entisestään. Käyttäjän tietokone lähettää nämä tiedot automaattisesti jokaisen kirjautumisen yhteydessä, ellei käyttäjä ole aktivoinut joissakin selaimissa käytettävissä olevia estomenetelmiä.
  • Laitetiedot. Saatamme kerätä laitekohtaisia tietoja, kuten laitteen malli, käyttöjärjestelmäversio ja yksilölliset laitetunnukset. Saatamme myös kerätä ja tallentaa tietoja (mukaan lukien henkilötietoja) käyttäjän laitteelta hyödyntämällä esimerkiksi selaimen www-sivumuistia (mukaan lukien HTML 5) ja sovellusten välimuisteja.
  • Evästeet. Käytämme useiden muiden verkkosivustojen tapaan normaaleja evästetekniikoita kerätäksemme sivustomme käyttöön liittyviä tietoja, jotka auttavat meitä parantamaan palveluiden käyttökokemusta. Evästeiden keräämät tiedot paljastavat verkkopalveluiden suosituimmat alueet ja mahdollistavat käyttäjän automaattisen tunnistamisen seuraavalla käyttökerralla. Emme halua tai yritä loukata verkkosivustollamme vierailevien käyttäjien tietosuojaa. Useimmat selaimet sallivat käyttäjän poistaa evästeitä tietokoneensa kiintolevyltä, estää selainta hyväksymästä evästeitä tai vastaanottaa varoituksen ennen evästeiden tallentamista. Käyttäjä voi myös määrittää, että selain ilmoittamaa aina, kun se vastaanottaa evästeen, jolloin käyttäjä voi hylätä tai hyväksyä kyseisen evästeen. Myös kolmannen osapuolen mainospalveluyritykset käyttävät evästeitä sijoittaessaan mainoksia verkkosivustollemme. Näiden evästeiden avulla voidaan hallita, mitä mainoksia sivustolla näytetään. Nämä mainospalveluyritykset saattavat käyttää evästeitä kerätäkseen käyttäjiltä sellaisia tietoja, joita ei voida käyttää henkilön tunnistamiseen. Mainostajat käyttävät näitä tietoja mainosten kohdistamiseen ja niiden vaikutusten mittaamiseen.
  • Henkilötiedot. Emme vaadi, että käyttäjien täytyy antaa omia henkilötietojaan verkkosivustomme käyttämiseksi. Saatamme saattaa toisinaan pyytää käyttäjää antamaan joitakin henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite, nimi sekä pysyvät tunnistetiedot (kuten käyttäjätunnus ja salasana). Antaessasi edellä mainitut tiedot meille, voit saada tukea, lähettää ja vastaanottaa viestejä, osallistua online-tutkimuksiin, tilata postituslistoja ja uutiskirjeitä tai rekisteröityä erikoisalennuksia varten. Emme vaadi käyttäjää antamaan arkaluonteisia henkilötietoja (kuten tietoja käyttäjän terveydentilasta, poliittisista tai uskonnollisista vakaumuksista, epäillyistä tai tehdyistä rikoksista tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta) ja pyydämme, etteivät käyttäjät antaisi meille tällaisia tietoja. Kaikkia käyttäjän vapaaehtoisesti luovuttamia tietoja käytetään vain tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kuinka käytämme asiakkaidemme henkilötietoja:

Käyttäjän meille antamia henkilötietoja voidaan käyttää hänen ja palvelun välisen asiakassuhteen tukemiseen. Pyrimme käyttämään näitä tietoja tarjotaksemme kaikille verkkosivuston käyttäjille yksilöllisen käyttökokemuksen. Emme kerää tai käytä käyttäjän antamia henkilötietoja mihinkään asiaankuulumattomiin tarkoituksiin, elleivät paikalliset lait velvoita sitä niin tekemään tai salli kyseistä toimintaa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei käyttäjä toisin määrää (kuten kuvattu alapuolella), lähetämme hänelle tietoja useista tuotepäivityksistä, erikoistarjouksista ja muista uusista tuotteista sekä palveluista, joiden arvelemme kiinnostavan käyttäjää. Vain Salit.fi -palvelu ja palvelun toteuttamiseen valitut sopimuskumppanit lähettävät näitä viestejä käyttäjille. Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa tällaisia viestejä, hän voi ilmoittaa siitä meille henkilökohtaisesti ottamalla yhteyttä ”ota yhteyttä” -lomakkeen kautta. Tämän lisäksi käyttäjä voi estää tulevien viestien lähettämisen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Katso lisätietoja alla olevasta estämistä käsittelevästä kohdasta.

Saatamme myös käyttää käyttäjien tietoja noudattaaksemme voimassa olevia lakeja tai puolustautuaksemme sovellettavien lakien mukaan tehtyjä kanteita vastaan, tai mikäli legitiimit liiketoimintaintressimme ja –tarpeemme näin vaativat. Näissä tapauksissa pyrimme parhaamme mukaan turvaamaan käyttäjien oikeudet ja varmistamaan, että kaikkia henkilötietoja käytetään reilulla, lain mukaisella ja asiaankuuluvalla tavalla.

Sikäli, kun sovellettava laki sen sallii, palvelun kaikki jäsenet voivat käyttää, käsitellä ja tallentaa käyttäjän antamia tietoja, ja tietoja voidaan siirtää myös yrityksen kaikille jäsenille. Myös palvelun sopimuskumppanit voivat käsitellä asiakkaiden ilmoittamia tietoja, jos se on tarpeen palvelun (www-sivusto, verkkokauppa) toteuttamisessa. Palvelu itse sopimuskumppaneineen noudattaa EU:n ja Suomen lakeja asiakkaiden ja palvelun käyttäjien yksityisyyden suojan valvonnassa ja turvaamisessa.

Palvelu ei jaa käyttäjien henkilötietoja minkään ulkopuolisten organisaatioiden kanssa markkinointi- tai myyntitarkoituksiin ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjän tietoja voidaan jakaa palvelun edustajien tai sopimuskumppaneiden kanssa, mikäli niitä tarvitaan palvelun tarjoamiseksi, tapahtumien käsittelyä tai tilastollista analyysia varten. Esimerkiksi, jos lähetämme käyttäjälle kirjeen tai paketin, meidän täytyy ilmoittaa kuljetusyritykselle käyttäjän nimi ja osoite palvelun suorittamista varten. Annamme kolmansien osapuolten edustajille tai sopimuskumppaneille vain sen verran tietoja, mitä pyydetyn palvelun tai tapahtuman toteuttaminen edellyttää.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös silloin, jos olemme siihen lain mukaan velvoitettu tai oikeutettu; esimerkiksi vastatessamme viranomaisilta tulleeseen pyyntöön tai mahdollisten laillisten toimenpiteiden yhteydessä. Palvelu ei ole vastuussa mistään viranomaisten tai lakeja säätävien tahojen toimenpiteistä, jotka kohdistuvat käyttäjän tietoihin.

Käyttäjät Euroopan Unionin alueella:

Kun Euroopan talousalueella (“ETA”) toimiva palvelu siirtää käyttäjän antamia tietoja ETA-alueen ulkopuolella toimivalle edustajalle, käyttäjän tiedot suojataan asianmukaisilla toimenpiteillä. Käyttäjän tulee huomata, että tämä tietosuojakäytäntöä koskeva ilmoitus ei koske pilvitallennuspalveluihin tallennettuja tietoja, jotka on tallennettu Euroopan ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle. Näissä tapauksissa käyttäjä vastaa itse kaikista niistä riskeistä, jotka liittyvät tietojen tallentamiseen Euroopan ulkopuolella.

Suomalaiset käyttäjät:

Mikäli olette Suomalainen käyttäjä, pyydämme teitä kiinnittämään huomionne seuraaviin seikkoihin:

Henkilötietojen kerääminen, säilytys ja käyttö alkaa siitä lähtien, kun toimitatte henkilötietojanne meille ja/tai käytätte palvelun verkkosivustoa. Henkilötietoja voidaan säilyttää ja käyttää siihen saakka, kunnes pyydätte meitä poistamaan ne järjestelmistämme. Henkilötietojanne voidaan käyttää ETA-alueella, asuinpaikkanne lainkäyttöalueella sekä paikassa, jossa jokin palvelun yhteistyökumppaneista toimii tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Teillä on seuraavat oikeudet. Voitte:

1) tiedustella mitä henkilökohtaisia tietoja teistä on tallennettu ja pyytää niitä nähtävillenne (maksullisuus määräytyy tapauskohtaisesti)
2) pyytää kopioita henkilökohtaisista tiedoistanne (maksullisuus määräytyy tapauskohtaisesti)
3) täydentää tai korjata henkilökohtaisia tietojanne
4) pyytää henkilökohtaisten tietojen keräämisen, säilyttämisen ja käyttämisen lopettamista; ja
5) pyytää poistamaan henkilökohtaiset tietonne

Online- palveluiden tuotannossa käytetyt palvelimet prosessoivat ja varastoivat valtavan määrän tietoa joka päivä ja järjestelmässä suoritetuista prosesseista pidetään kirjaa. Näitä kirjauksia ja niiden muodostamaa tietokantaa kutsutaan ”lokitiedostoiksi”. Lokitiedostojen informaatio käsitellään ja varastoidaan siten, että sen myöhempi käyttö on estetty. Niin kauan, kunnes tiedot on varastoitu, henkilötietonne voivat säilyä luettavassa muodossa palvelimien lokitiedostoissa.

Toimittamalla tai tallentamalla järjestelmään kolmannen osapuolen henkilötietoja, vahvistatte, että kyseinen kolmas osapuoli on tietoinen tämän rekisteriselosteen mukaisista oikeuksistaan ja vakuutatte, että teillä on tämän kolmannen osapuolen suostumus tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen sekä toimivalta valtuuttaa palvelu käyttämään kolmannen osapuolen henkilötietoja tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

Mikäli kieltäydytte toimittamasta henkilötietojanne tai pyydätte palvelua lopettamaan henkilötietojenne keräämisen, tallentamisen ja käytön tai pyydätte poistamaan henkilötietonne, kieltäytymisen tai pyynnön jälkeen palvelu ei enää voi ottaa teihin yhteyttä palvelumme kannalta keskeisissä asioissa. Palvelu ei enää voi pitää kirjaa tulevista kyselyistä, toimittaa viimeisintä tietoa palveluitamme koskien tai suorittaa asiakasarviointeja. Palvelulla ei ole pyynnön tai kiellon jälkeen enää velvollisuutta jatkaa palvelun tarjoamista eikä palvelu ole vastuussa tästä aiheutuvista menetyksistä.

Jos toimittamanne henkilötiedot ovat puutteellisia eivätkä ne riitä vahvistamaan henkilöllisyyttänne tai puute johtuu valeidentiteetin käytöstä tai identiteettivarkaudesta, taikka jos tiedot ovat muutoin epätodelliset, palvelu voi poistaa tilinne ja lopettaa palvelun toimittamisen teille. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Nimettömänä kerättyjen koostetietojen käyttö ja julkistaminen:

Palvelu voi myös kerätä, koota ja ylläpitää asiakkaitaan ja verkkopalveluidensa käyttäjiä koskevia anonyymejä tietoja, kuten tiedot käyttäjien harrastuksista, kiinnostuksenkohteista, ostotottumuksista jne. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää palvelun sisällön ja mainosten räätälöintiin, millä pyritään parantamaan kävijöiden käyttökokemusta. Lisäksi palvelu voi jakaa tällaista kävijöitä koskevaa koostetietoa omille mainostajilleen, yrityskumppaneilleen, sponsoreilleen sekä muille kolmansille osapuolille. Palvelu voi esimerkiksi antaa heille tietoja mies- ja naisvierailijoiden tai tiettyä ikäryhmää edustavien kävijöiden prosenttiosuuksista.

Suojaustoimenpiteet:

Palvelu suojaa kaikki käyttäjiltään saamansa tiedot. Käyttäjän henkilötietojen käyttöoikeus on myös rajattu vain niille palvelun työntekijöille ja sopimuskumppaneille, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen. Palvelun tietosuojakäytäntö määrää, että palvelun hallussa olevat henkilötiedot säilytetään koskemattomina. Tietomurtojen ja tietojen väärinkäytösten ehkäisemiseksi, palvelu käyttää useaa erilaista suojaustekniikkaa, kuten alan standardiksi muodostunutta Secure Socket Layer (SSL) salausta luottokorttitietojen tai muiden henkilökohtaisten tietojen siirrossa. Vaikka nämä menetelmät estävät tietojen luvatonta käyttöä, palvelu ei pysty takaamaan internetissä siirrettävien tietojen turvallisuutta.

Tiedustelut ja kysymykset – Käyttäjän oikeudet:

Käyttäjällä on tiettyjä henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

  • Käyttäjällä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilökohtaisia tietojaan.
  • Käyttäjällä on oikeus saada tietää (i) henkilötietojensa lähde; (ii) tietojen käsittelyn tarkoitus ja menetelmät; (iii) ja minkä tyyppisille tahoille hänen henkilötietojaan siirretään.
  • Käyttäjällä on oikeus saada: (i) päivittää, korjata tai yhdistää tietojaan; ja (ii) poistaa tai anonymisoida omat tietonsa tai estää niiden käyttö, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti.
  • Käyttäjällä on oikeus kieltää kokonaan tai osittain (i) laillisin perustein henkilötietojensa käsittely, vaikka tiedot olisivat keräämisen tarkoituksen kannalta relevantteja; ja (ii) henkilötietojensa käsittely, jos sen tarkoituksena on mainosmateriaalin lähettäminen, suoramyynti tai markkina- tai myyntitutkimusten suorittaminen.

Jos käyttäjällä on kysyttävää tai käyttäjä on huolissaan tämän verkkopalvelun keräämiä henkilötietoja koskevista käytännöistä ja käsittelytavoista, hänen tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen [email protected] Mikäli mahdollista, käyttäjän kannattaa lähettää kaikki kysymykset ja tiedustelut englanniksi ja kertoa, mistä maasta hän ottaa yhteyttä. Näin asiakas saa nopeampaa palvelua.

Henkilötietojen käytön estäminen:

Jos käyttäjä haluaa estää palvelua käyttämästä omia tietojaan, hän voi tehdä sen ilmoittamalla asiasta palvelulle. Palvelu poistaa käyttäjän henkilötiedot omista tietokannoistaan heti, kun se on järkevästi mahdollista.

Linkitetyt verkkosivustot:

Palvelun verkkosivustolle linkitetyillä sivustoilla voidaan soveltaa erilaisia käytäntöjä. Palvelu ei jaa mitään kyseisillä sivuilla kerättyjä henkilötietoja, eikä palvelu ole vastuussa mistään tällaisten sivustojen tiedoista tai sisällöstä. Palvelu kehottaa käyttäjiä tutustumaan kyseisillä sivustoilla esitettyihin tietosuojakäytäntöihin. Palvelu ei takaa eikä tue mitään tietoja tai käytäntöjä, jotka on annettu sellaisilla verkkosivustoilla, jotka eivät ole palvelun hallinnassa.

Henkilötietojen käyttöön sovellettava Tietosuojakäytäntö; Tietosuojakäytännön muutokset:

Tämän rekisteriselosteen suomenkielinen versio on ensisijaisena voimassa. Tämän tietosuojakäytännön ehtoja sovelletaan kaikkiin käytännön puitteissa kerättyihin tietoihin ja niiden käyttöön. Palvelu pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, ja kehottaa tämän vuoksi käyttäjiä tarkistamaan verkkosivustomme säännöllisesti. Tämän tietosuojakäytännön muutokset tulevat voimaan sillä hetkellä, kun ne julkaistaan palvelun verkkosivustolla.

Kysymykset:

Jos käyttäjällä on tähän palvelun tietosuojakäytäntöön tai verkkosivustoomme liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, hän voi ottaa yhteyttä palveluun osoitteella [email protected] Mikäli mahdollista, käyttäjän kannattaa lähettää kaikki kysymykset ja tiedustelut englanniksi ja kertoa, mistä maasta hän ottaa yhteyttä. Näin asiakas saa nopeampaa palvelua.